En annan tidvattnet.

Varumärkets uppgift är att hjälpa RKers att utforska och uttrycka sina unika inre jag och tro att konstnären är alla.

Varumärkesuppdrag:
Lysa personlighetens ljus genom det, att utforska och uttrycka sitt unika jag.
Alla är konstnärer.

23

2021-05

Nyckelord: kvalitet, elegant/konst icke-traditionell maverick mentalitet

Kvalitet
Mode/konst
Individ är personlighet, jag är inte densamma.

23

2021-05

Öron chic.

Tide på öronen

23

2021-05

Konstnärer av olika stilar är alla.

Variabel presentation
Alla är konstnärer.

23

2021-05

< 1 >